AKADEMI SILAT SENI GERAK MAKRIFAT (ILMU KEBATINAN)

AKADEMI SILAT SENI GERAK MAKRIFAT


ILMU PERSILATAN DAN PERUBATAN (KEROHANIAN) WARISAN SYEIKH PENDITA MAHAGURU ADI PUTRA, SUNAN KALIJAGA DAN TOKKU PALOH

ILMU KEROHANIAN DALAM KATEGORI ILMU GHAIB ( SILAT BATIN SUNAN KALIJAGA@GERAK FAQIR) & ILMU SYAHADAH (SYAHADAT TOKKU PALOH@TITIK 9)

Thursday, August 11, 2011

ILMU KUNCI KAROMAH SYAHADAHBISMILLAH AR RAHMAN AR RAHIM

Saya pamerkan di sini Ilmu Kunci Karomah Syahadah warisan para Waliy ( Ilmu ini dari Tanah Seberang sepertimana bahasa tulisannya) untuk tatapan dan kajian pihak tuan-tuan agar anda sedar bahawa Ilmu Haq tidak lah susah untuk di pelajari dan amalkan asal sahaja anda sudah mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa dengan terlebih dahulu mempelajari Ilmu Mengenal Diri dan mempelajari Sifat-Sifat-Nya (Sifat 20) dan Nama-Nama-Nya (Asma Al Husna)

Tidak perlu "bertapa", "puasa mutih" atau mewiridkan sekian banyak ayat-ayat untuk mendapatkan barokahnya, itu sebenarnya memanggil khadam. Kita hanya perlu memohon kepadaNya. Hanya DIA Yang Maha Berkuasa, Berkehendak, Yang Maha Hidup, Maha Berilmu, Yang Maha Melihat. Mendengar dan Berkata-kata. Kita ni makhluk yang hina, La haulawala quwwatailla billah aliyil azim.

Amaran : titipan ini hanya untuk pengetahuan sahaja. Kalau mahu berguru dan mengamalkannya, kena cari gurunya yang bersambung ilmunya kepada Rasulullah. Kerna Ilmu ini ada persamaannya dengan Ilmu Syahadah amalan saya maka saya berikan contoh amalannya sahaja. Ingat , ini ILMU KAROMAH , maka kaedah pengamalannya juga mesti mengikut seperti yang di contohkan Baginda Rasul

-----------------------------------------------------------------


Ilmu :
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu

Ilmu adalah segala sesuatu yang yang kita ketahui, kita percayai, kita yakini, dan kita terapkan di dalam kehidupan ini. Ilmu dapat bersifat nyata atau pun abstrak. Dan amal ialah kesanggupan untuk melaksanakan ilmu yang telah dipelajari yang mengikat diri pribadi seseorang secara tulus dan ikhlas.

Ilmu menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Sumber ilmu tersebut adalah Al-'Alim (Maha Tahu) dan Al-Khabir (Maha Teliti). Hal ini dijelaskan dalam Al-Quranul Karim pada surat Al An'aam ayat 59:

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)".

Karena sumber ilmu itu adalah Allah dan karena La-khaliqa- illa-Allah, maka ilmu itu disampaikan kepada manusia melalui dua jalur.

Jalur pertama, disebut sebagai Atthariqah Ar-rasmiah, yaitu jalur formal/resmi. Ilmu yang disampaikan melalui jalur ini adalah ilmu formal sering disebut sebagai revelation (wahyu). Karena ilmunya ilmu formal, maka pembawanya juga merupakan pembawa formal yaitu Ar-rusul (
rasul). Objek dari ilmu formal ini disebut Al-ayat Alqauliyah yang redaksinya juga formal (tidak ditambahi/dikurangi atau dirobah). Tujuan dari ilmu formal ini adalah minhaj-ul hayah (Pedoman Hidup).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan :

"Kitab (Al-Quran) ini tiada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa". Karena sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu tiada keraguan didalamnya, maka nilai kebenaran yang dikandung oleh Al-Ayat-Alqauliyah ini adalah nilai Al-haqiqat Al-mutlaqah (kebenaran mutlak).

Jalur kedua, disebut sebagai Atthariqah ghairu rasmiah (jalur informal). Pada jalur ini ilmu itu disampaikan melalui ilham (inspiration) secara langsung dan siapapun bisa mendapatkannya sesuai dengan iradat-Allah. Objek dari ilmu informal ini adalah Al-ayat Alkauniah dan tujuannya adalah wa sailul hayah (perbaikan sarana hidup). Adapun nilai kebenaran ilmu yang
diperoleh pada jalur ini disebut sebagai Al-haqiqah attajribiah (kebenaran eksperimental) atau empiris.

Walaupun jalur memperolehnya berbeda namun pada dasarnya kedua jalur ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Al-ayat Alqauliyah merupakan isyarat ilmiah terhadap Al-ayat Alkauniyah, sedangkan Al-ayat Alkauniyah merupakan Al-burhan (memperkaya penjelasan) terhadap Al-ayat Alqauliyah. Kedua jalur ini akhirnya bermuara pada kemaslahatan manusia.

Pada dasarnya Al-ayat-Alqauliyah yang tertera didalam Al-Quran sekurang-kurangnya memiliki 3 macam isyarat.

Pertama, disebut isyarat ilmiah, yang memerlukan sikap ilmiah (riset) untuk mendalaminya.
Kedua, disebut isyarat ghaibiyah (gaib), yang memerlukan sikap beriman untuk memahaminya.
Dan ketiga, disebut sebagai isyarat hukmiyah (hukum) yang memerlukan sikap kesediaan untuk mengamalkannya. Kadang-kadang sering terjadi kerancuan dalam bersikap terutama dalam menangkap ketiga jenis isyarat tersebut.

Karomah :

Karomah secara etimologi berasal dari kata berbahasa Arab "karoma" yang artinya hormat/menghormati/penghormatan/pemuliaan. Karomah dalam terminologi ulama ilmu tauhid adalah hal/perkara atau suatu kejadian yang luar biasa diluar nalar dan kemampuan manusia awam yang terjadi pada diri seorang wali Alloh.

Munculnya karomah pada diri seorang wali Alloh adalah sebagai penghormatan/pemuliaan terhadap dirinya dan sebagai isyarat dari Alloh bagi terkabulnya/diterimanya eksistensi diri seorang wali tersebut di sisi Alloh.

Karamah secara bahasa adalah kemuliaan, namun secara istilah dalam agama maka banyak makna yg berbeda, yaitu pada muamalah (pergaulan) karamah adalah orang yg mulia dan dermawan, pada Bab Tasawwuf karamah adalah kelebihan yg Allah berikanpada orang yg shalih berupa keajaiban.

Allah berfirman "Inna alromakum 'indalloohi atqookum"...Sesungguhnya oarng yang paling mulia diantara kalian disisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Jadi kalau melihat ayat ini jelas kedudukan seseorang yang paling mulia adalah dia yang bertakwa.dan orang yang bertakwa dengan sndirinya dialah wali Allah.

Wali sebagaimana artinya adalah kekasih.Wali Allah adalah berarti kekasih Allah.Kenapa dia dikasihi?..tentu karena ketakwaannya.Secara simpel arti takwa itu sendiri adalah imtitsalu awaamirillah wajtinabu nawaahiihi yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Nya.

Siapapun muslim,dari keturunan ulama atau bukan,dari keturunan pejabat atau rakyat...semua bisa jadi wali dengan syarat iman da takwa.Seorang wali memperoleh derajat mulia dan tinggi disisi Allah karena perjuangan dan juhudnya serta usaha kerasnya untuk selalu beribadah dan dekat dengan Allah SWT.Hingga akhirnya sampailah ia menjadi orang yang dikasihi Allah.Hidupnya menjadi tenang dan damai.Dunia sudah tak lagi menghawatirkannya,tak lekat dihatinya.Semua problem kehidupan bukan lagi jadi beban tapi menjadi suatu hal yang lezat untuk dinikmati.Ia sudah menjadi kekasih Allah.Jika sudah menjadi kekasih maka setiap apa yang dimintanya akan mudah dikabulkan Allah.


Dan sebelum memulainya ana berikan beberapa pertanyaan2 yg sering diajukan ....

Okeh kita Mulai " BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIM" :

Beberapa Pertanyaan yg sering Diajukan :

● Apa Keilmuan sudah di praktekan langsung atau sekedar Copas ?
Keilmuan ini Insya Allah sudah dipelajari Ana, dan bukan sekedar Copas

● Apakah tidak berbahaya belajar Tanpa Guru ?
Keilmuan ini bukan utk menjadi lebih Sakti dan Hebat, tetapi agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah karena di Keilmuan ini 100% hanya memohon Ikhlas & Ridho dari Allah

● Apakah keilmuan ini menggunakan Khodam atau Bantuan dari Mahluk Ghaib ?
Silahkan sendiri merasakan, takutnya masing2 orang mempunyai penilaian sendiri atas sensasi & hasil yg dicapai. Tapi intinya adalah ilmu ini tidak menggunakan bantuan dari Mahluk Ciptaan Allah krn kita memohon hanya kepada Nya.

● Apakah pasti semua orang dapat menguasai ilmu ini ?
Insya Allah bisa ,Syaratnya : Muslim, Ikhlas , Yakin serta bukan untuk sekedar hanya sebagai koleksi keilmuan semata.
Adapun Terbukanya IKKS ini waktunya ada yg sangat mudah, Ada yg sulit dan membutuhkan waktu lama bahkan ada yg sampai lama sekali baru terbuka. Kenapa? Hanya Allah yg Maha Mengetahuinya krn kita memohonnya kepada Allah

● Apakah ilmu ini khusus utk Muslim saja ?
Jawabnya IYA, karena Syahadat/ Pengucapan Dua kalimat Syahadat hanya bagi orang Muslim

● Apakah ada kemungkinan bagi Non Muslim secara diam2 mempelajarinya dan berhasil menguasai ilmu ini ?
Tidak ada yg tidak mungkin Jika Allah berkehendak, Bisa saja bagi yg Non Muslim terbuka karomahnya dan dpt menguasai keilmuan ini. Masalahnya apakah pengucapan Syahadat yg diucapkannya hanya sekedar utk belajar keilmuan ini atau Syahadat dalam arti sebenarnya.

● Berapa lama waktunya untuk menyelesaikan masing2 jurus nya ?
Masing2 orang berbeda2 dlm penyelesaian masing2 jurusnya, umumnya utk 1 jurus antara 5-15 menit dan beberapa ada yg berjam2 ( 2-4 )

● Apakah tdk masalah jika kita telah mempelajari keilmuan lain yg beraneka macam sebelumnya ?
Insya Allah tdk apa2 keilmuan ini beriringan dgn keilmuan yg telah dimiliki sebelumnya, dengan catatan ilmu yg dimiliki bukan ilmu hitam, karena jika memiliki ilmu hitam dan mempelajari keilmuan ini, jgn kaget jika dlam gerakan jurus yg dilakukan bisa muntah2 atau kadang2 gerakannya seperti membuang sesuatu yg negatif dalam tubuh dan kadang2 memukul diri sendiri . oleh sebab itu penyelarasan sangat diperlukan dan cukup dilakukan 1 kali saja.

● Setelah Tamat Jurus/ Gerakan IKKAK apakah saya boleh mengulang dari awal lagi atau boleh melakukan gerakan/jurus sesuai dgn keinginan. ?[/b]
Jawabannya : Boleh

● Sholat Saya Bolong2 dan Juga puasa saya apakah saya bisa mempelajari keilmuan ini ?
Hanya Allah yang maha tahu nilai Ibadah kita juga keimanan & Ke Islam an kita dan tidak ada yang mustahil bagi Allah jika sdh berkehendak.

● Kenapa hanya 2 bagian saja dari 6 tahapan yang diberikan oleh TS nya ?
Untuk belajar yg seperti pada tahapan2 lainnya bisa diperoleh di IKKAK dan setelah saya melihat belum ada yg sharing Keilmuan untuk Menguasai Macam2 Bahasa dengan keilmuan Karomah maka saya coba utk berbagi.

● Apa Syarat utk mempelajari keilmuan secara lengkap :
- Pada saat acara kumpul2 yg diadakan, maka peserta dapat memperoleh keilmuan secara langsung dan tidak ada biaya apapun
-Bagi Non Muslim yg ingin mempelajari keilmuan secara lengkap dan menjadi seorang Muslim, akan memperoleh detail keilmuan serta bimbingan sampai berhasil tanpa ada biaya sedikitpun

● Apakah belajar jarak jauh dengan belajar secara langsung hasilnya akan sama?
Insya Allah hasilnya akan sama dan yang membedakan kemampuan antara yang satu dengan yang lainnya adalah ke Yakinan kita, ke Ikhlasan kita serta kadar latihan2 yang kita lakukan.

Demikian beberapa pertanyaan dari banyak pertanyaan yang sering diajukan, lebih kurangnya saya minta maaf, selamat mengamalkan Ilmu ini dan semoga dapat berguna bagi kita semua.. Amin

Kita Mulai Materi Keilmuannya :
Maaf ana hanya Share 2 tahap dari 6 Tahapan IKKS...

KUNCI KAROMAH SYAHADAT JARAK JAUH


Untuk Memulai Pembelajaran “Kunci Karomah Syahadat” Jarak jauh terlebih dahulu ada beberapa langkah / tahapan sebelum memulainya :

Langkah Pertama :

-Silahkan Anda duduk Bersila dengan tangan terbuka ( Posisinya persis seperti saat kita berdoa kepada Allh SWT atau posisi Tangan/siku seperti Kita sedang membawa Bendera saat upacara )
-Tarik Nafas dalam-dalam dan atur nafas agar teratur
-Lemaskan semua otot tangan kita ( jangan tegang )
-Kosongkan pikiran dan fokus atas hal yang ingin kita pelajari
-Tanamkan Keyakinan pada diri sendiri
-Pasrah dan Ikhlas Lahir Bathin dalam mempelajari Keilmuan ini.

Langkah kedua :

-Menetralisir dan menyelaraskan Ilmu yang kita miliki, baik yang kita dapatkan dari belajar melalui guru, belajar sendiri , Ilmu isian ataupun bawaan dari lahir, dll

-BACA : Ya Allah Saya mohon Iklash dan Ridho Nya untuk Mempelajari “KUNCI KAROMAH SYAHADAT “ Mu yang sempurna

-Ya Allah saya Mohon dengan Ikhlas dan Ridho Nya Untuk mempelajari “Kunci Karomah Syahadat “ yang sempurna dan dengan Izin Mu melalui .............,saya ingin diselaraskan Keilmuan saya serta dibukakan Kunci Karomah Syahadat Nya yang Sempurna

-Baca surat Alfatihah

-Ucapkan Alhamdulillah


Setelah langkah pertama dan kedua sudah dilakukan maka barulah kita mulai untuk mempelajari “Kunci Karomah Syahadat” dan Insya Allah apa yang akan kita pelajari akan bermanfaat ( maaf Ilmu ini khusus untuk Muslim )

Tahapan Kunci Karomah Syahadat :

1. Pembukaan Karomah Syahadat &Jurus IKKS ( Ada 199 Jurus )
2. Bahasa Ghaib
3. Obrolan Bathin
4. Penerawangan
5. Raga Sukma
6. Sabda Pendengar


I. PEMBUKAAN KAROMAH SYAHADAT ( IKKS )

Bacaan : PEMBUKAAN KAROMAH SYAHADAT

●BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIM
Ya Allah Saya Mohon Iklas & Ridho Nya
Ya Allah Saya Minta dibukakan Karomahnya Syahadat yang Sempurna

● Baca dua kalimat Syahadat

● Ya Allah... Ya Allah.... Ya Allah....... Lafalkan kalimat Ya Allah terus menerusI. PEMBUKAAN JURUS ILMU KUNCI KAROKAH SYAHADAT ( IKKS ) :

● BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIM
Ya Allah, Saya Mohon Iklas & Ridho Nya
Ya Allah, Saya Minta dibukakan Karomahnya Syahadat yang Sempurna
Ya Allah, Saya Minta dibukakan Jurus 1 (pertama) nya yang sempurna

● Baca : Dua kalimat Syahadat ( dalam hati/dengan suara )

● Baca /Lafaskan dalam hati/ dgn suara :

● Ya Allah... Ya Allah.... Ya Allah....... Lafalkan kalimat Ya Allah terus menerus

LATIHAN JURUS KE- 2 , dst :

●BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIM

Ya Allah, Saya Mohon Iklas & Ridho Nya
Ya Allah, Saya Minta dibukakan Karomahnya Syahadat yang Sempurna
Ya Allah, Saya Minta Meningkat ke Jurus 2 (kedua) nya yang sempurna
( demikian utk meneruskan ke jurus2 selanjutnya )

●Baca : Dua kalimat Syahadat ( dalam hati/dengan suara )

● Baca /Lafaskan dalam hati/ dgn suara :
Ya Allah... Ya Allah.... Ya Allah....... Lafalkan kalimat Ya Allah terus menerus


Keterangan :

● Jurus Wajib IKKS ada : 199 Jurus dan Silahkan Menyelesaikan Latihan Jurusnya / Khatam Jurus nya, setelah itu baru ke tahapan Selanjutnya, Insya Allah

● Tanda mengetahui sudah terbukanya karomah, adalah setelah tangan kita bergerak dan akhirnya berhenti dgn sendiri nya maka penyelarasan/ Gerakan atau Jurus dianggap selesai .
Utk mengetahui nya , silahkan kepalkan kedua tangan yg keras dan ucapkan dalam hati dan suara yg keras ( Allahu Akbar.. terus menerus ), jika tangan bergetar dan berguncang2 Insya Allah berarti IKKS sdh terbuka. Silahkan berhenti mengucapkan Allahu Akbar, dgn demikian Sdh terbuka karomahnya.

Catatan* :

• Untuk Jurus Kunci karomah Syahadat memiliki 199 Jurus

• Gerakan Jurus akan sempurna Jika Pembukaan Karomah Syahadat sudah
Sempurna.

• Sempurnanya Pembukaan Karomah Syahadat adalah , jika dalam pembukaan
tersebut posisi tangan /kedua tangan akan saling terbuka/melebar dan akan
membuat suatu gerakan , gerakannya seperti suatu Jurus.

• Baik Pembukaan Karomah Syahadat ataupun Latihan Jurus/suatu Jurus
tertentu dapat dilakukan baik dengan cara berdiri ataupun duduk. Jadi
lakukan yang paling nyaman dan aman .

• Latihan hanya boleh dilakukan dalam Ruang tertutup, spt kamar atau dalam
Rumah dan tdk boleh dilakukan diluar rumah atau dalam kendaraan.

• Untuk Melanjutkan Ke Tahapan Selanjutnya, yaitu Bahasa Ghaib maka
harus Khatam Jurus ( 199 Jurus )

Mudah2an ilmu ini Insya Allah dapat berguna atau setidaknya .. mohon maaf atas segala kekurangannya

27 comments:

 1. assalamu`alaikum wr.wb

  jadi ilmu2 allh al karomah bisa di pelajari sendiri?

  selama ini saya berbuat dzalim,maksiat dan malah 4 dosa yang paling di benci oleh allh telah saya lakukan pada zaman dlu tpi saya ingin sekali bertobat hingga teman2 saya merasakan perbedaan dalam diri saya...saya minta tolong do`a kan saya agar dosa2 saya di ampuni oleh allah...

  khalid abdul wahid (daerah sunan giri kedaton & kanjeng sepuh sidayu gresik)

  maturnuwun...

  ReplyDelete
 2. Waalaikum salam.

  Ilmu Karomah hanya diperoleh secara anugerah bukan bisa di pelajari di mana-mana. Hanya guru yang benar dapat menunjukijalanNya.

  Berusahalah agar dosa-dosa kamu di ampunkan dengan Taubat nasuha. InsysAllah, saya juga doakan kamu.

  ReplyDelete
 3. saya paham dengan maksud anda "hanya guru yang benar dapat menunjuki jalannya" = allah SWT

  alhmdulillah saya telah diberi allah hidayah yang sangat menyentuh qalbu,,dan alhmdulillah allh telah men takdirkan dan pasti hanya dengan kehendak allah lah maka saya menemukan blog ini....

  saya agak kesulitan memfokuskan fikiran,hati,bibir,telinga dan tubuh pada saat sholat,bgaimana saran anda agar sholat kita khusu'?

  insyaallah akan saya amalkan ilmu dari blog ini...
  terima kasih

  ReplyDelete
 4. ilmu syahadah melalui............sape nama nak disebut bro

  ReplyDelete
 5. Ya Allah saya Mohon dengan Ikhlas dan Ridho Nya Untuk mempelajari “Kunci Karomah Syahadat “ yang sempurna dan dengan Izin Mu melalui .............,saya ingin diselaraskan Keilmuan saya serta dibukakan Kunci Karomah Syahadat Nya yang Sempurna

  ReplyDelete
 6. Qobiltu ilmu Karomah Syahadat dgn lengkap dan sempurna,Al fatehah 3X.

  ReplyDelete
 7. Qobiltu tuan haji mhon ijin ntuk mengamalkan ilmu kunci karomah syahadat'x smga brmangfaat.. Amiin

  ReplyDelete
 8. saya ingin belajar. . .
  apakah ada pembimbingnyaa yaa. . .
  saya berdomisili di daerah Gresik. . .


  Trims

  ReplyDelete
 9. Qobiltu tuan Haij, mohon ijin dan restu untuk mengamalkan ilmu kunci karomah syahadat. Mohon dibimbing dan dipantau.

  Terimakasih.

  ReplyDelete
 10. MOHON IJIN UNTUK MENGALMALKAN MAS NAMA SAYA SUYANTO

  ReplyDelete
 11. Bismillah...
  Mohon izin mengamalkan Guru , Nama saya Cepi Ali Anwari di Bandung, Indonesia. Terimakasih

  ReplyDelete
 12. Ass Qobiltu Ijazataka mohon izin mengamalkannya dan mohon bimbingannya untuk kelanjutannya saya dibekasi - indonesia terimakasih

  ReplyDelete
 13. bismillah
  mohon izin mengamalkanya dan mohon bimbingan selanjut nya. insya allah. saya dari kedah malaysia

  ReplyDelete
 14. Assalaamualaikum wr wb.ijin tuk mengamalkannya,
  Ya Allah saya Mohon dengan Ikhlas dan Ridho Nya Untuk mempelajari “Kunci Karomah Syahadat “ yang sempurna dan dengan Izin Mu melalui .............,saya ingin diselaraskan Keilmuan saya serta dibukakan Kunci Karomah Syahadat Nya yang Sempurna
  klo boleh tau titik-titik diisi dengan apa?
  salam

  ReplyDelete
 15. Minta izin dan ridho nya..saya belajar ilmu..mudah2an ban5ak manfaat

  ReplyDelete
 16. Ass qobiltu saya ijin untuk mengamalkan dan mempelajariya semoga saya bisa menguasainya trims , Medan indonesia

  ReplyDelete
 17. assalamualaikum wr wb,mohon izin ilmu nya mudah mudahan memperoleh keridoaan dari Allah SWT, amiiin.

  ReplyDelete
 18. jabung tumalapung sabda kumapalang,,,

  ReplyDelete
 19. Asllkm.. saya miftahdillah. Ada yg ingin saya tanyakan jika berkenan ada kontak yg bisa saya hub..? Wasalam..

  ReplyDelete
 20. Salam kenal...saya indra...terima kasih sharing nya..alhamd... saya sampai ke blog ini...mengenal rasa didalam diri...

  ReplyDelete
 21. Ya Allah saya Mohon dengan Ikhlas dan Ridho Nya Untuk mempelajari “Kunci Karomah Syahadat “ yang sempurna dan dengan Izin Mu melalui .............,saya ingin diselaraskan Keilmuan saya serta dibukakan Kunci Karomah Syahadat Nya yang Sempurna
  klo boleh tau titik-titik diisi dengan apa?
  salam

  ReplyDelete
 22. Cuma mau testimoni, saya mencoba mengukuti perkataan mpuh tangan saya bergerak sendiri seperti silat ataupun seperti tarian melayu dan saya baru coba sampai jurus ke 5.. saya mau tanya untuk cara berhentinya gmna ya? Masalah tangan saya ini maunya bergerak seperti sikat terus. thx :)

  ReplyDelete
 23. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 24. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 25. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 26. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.