AKADEMI SILAT SENI GERAK MAKRIFAT (ILMU KEBATINAN)

AKADEMI SILAT SENI GERAK MAKRIFAT


ILMU PERSILATAN DAN PERUBATAN (KEROHANIAN) WARISAN SYEIKH PENDITA MAHAGURU ADI PUTRA, SUNAN KALIJAGA DAN TOKKU PALOH

ILMU KEROHANIAN DALAM KATEGORI ILMU GHAIB ( SILAT BATIN SUNAN KALIJAGA@GERAK FAQIR) & ILMU SYAHADAH (SYAHADAT TOKKU PALOH@TITIK 9)

Tuesday, November 22, 2011

KENALI ASAL-USUL BOMOH ( KAJIAN PENYELIDIK)

SISTEM KEPERCAYAAN BOMOH DAN TEKNIK PENGUBATANNYA DI KEDAH

Mentera/Jampi

BOMOHPengenalan


Satu perkara yang tidak dapat dinafikan ialah hakikat bahawa bomoh dan bidan memainkan peranan yang penting dalam masyarakat Melayu Kedah. Pada tahun-tahun sebelum datangnya peradaban serta pendidikan barat, khususnya Inggeris, peranan atau fungsi bomoh begitu menonjol sekali di kalangan masyarakat Melayu Kedah. Dalam perkataan lain, peranannya di sini tidaklah terhad pada bidang mengubati dan menyembuhkan penyakit sahaja, bomoh juga terlibat dalam kegiatankegiatan harian masyarakat Melayu Kedah. Aktiviti-aktiviti ini termasuklah mendirikan rumah baru, upacara perkahwinan, berpindah rumah, meneroka hutan, memilih jodoh, hal-hal mengenai kelahiran bayi, bersunat, mengubatkan penyakit dan lain-lain lagi.

Bagaimana memperolehi ilmu perbomohan:

Untuk menjadi seorang bomoh, seseorang itu mestilah memperolehi ilmu. Cara bomoh memperolehi ilmu dapat dibahagikan kepada dua golongan:

1) Memperolehi ilmu melalui menuntut atau belajar.

2) Memperolehi ilmu melalui warisan atau keturunan. Di dalam kategori ini ilmu perbomohan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi kemudiannya.

Daripada dua golongan ini boleh dipecahkan lagi kepada beberapa kategori lagi. Mula-mula kita tinjau ilmu yang diperolehi melalui "menuntut".

"Menuntut" yang dimaksudkan di sini ialah dengan mempelajarinya daripada Tok Guru (bomoh) ataupun daripada amal ibadat yang tertentu. Orang yang menuntut melalui Tok Guru adalah terdiri daripada yang terlibat di dalam perubatan jenis akar kayu. "Penolong", iaitu makhluk ghaib yang menolong bomoh di dalam perubatan misalnya jin Islam dan sebagainya tidak perlu di dalam perubatan jenis ini. Yang lebih penting atau dititikberatkan ialah teknik menggunakan bahan-bahan daripada akar kayu.

Kategori kedua daripada bomoh menuntut ini ialah yang mempraktikkan ilmu ibadat. Orang yang menggunakan cara ini memperolehi ilmu melalui ilham. Ilham itu dikurniakan kepada seseorang adalah disebabkan oleh berkat amal ibadatnya. Setelah sekian lama beramal ibadat dengan penuh tekun dan sabar, datanglah pertolongan ghaib yang diistilahkan sebagai "ahli khutub", iaitu sejenis malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk menolong bomoh di dalam usaha pengubatannya.

Ada satu jenis ilham yang diistilahkan sebagai "singgah". Ilham ini hanya bersifat sementara sahaja atau terhad di dalam jangka waktu yang tertentu sahaja. Roh yang berkebolehan di dalam hal-hal mengubat seperti wali-wali Allah dan jin Islam akan meresapi tubuh orang yang berkenaan dan akan memimpinnya di dalam usaha mengubati pesakit. Apabila orang yang berkenaan menerima ilham, dia dengan secara automatis menjadi pandai di dalam hal perubatan. Selepas habis tempohnya iaitu apabila roh-roh wali Allah dan jin Islam meninggalkannya, orang tadi akan menjadi seperti biasa semula. Tetapi jika orang yang berkenaan sedar akan ilmu yang dikurniakan kepadanya itu dan cuba mempelajarinya dengan lebih mendalam serta mengamalkannya, ilmu itu mungkin kekal diperolehinya.

Golongan kedua yang akan dibincangkan pula di sini ialah mereka yang mempelajari ilmu melalui warisan. Daripada golongan ini boleh dipecahkan lagi kepada dua kategori.

1) Mereka yang menjadi bomoh secara yang tidak disedari dan ilmu perbomohan diperturunkan kepada mereka oleh orang yang sudah mati.

2) Mereka yang memperolehi ilmu perbomohan daripada keluarga yang masih hidup lagi.

Bagi kategori pertama, bomoh tadi tidak berniat untuk menjadi bomoh tetapi disebabkan mereka mempunyai darah keturunan bomoh, maka ia harus diperturunkan oleh generasi sebelurnnya. Fenomena ini secara am agak jelas di dalam masyarakat Melayu di mana ilmu perbomohan bapa akan diperturunkan kepada generasi lelaki selepasnya dan ilmu perbomohan ibu akan diwarisi oleh anak perempuannya.

Kategori kedua daripada penerimaan ilmu melalui keturunan ialah ilmu diperturunkan oleh keturunan yang masih hidup lagi. Selalunya, datuk atau bapa akan menurunkan ilmunya kepada generasi selepasnya sebelum mereka meninggal dunia. Di dalam pengubatannya bomoh menggunakan jampi-jampi yang terdiri daripada ayat-ayat Quran dan juga jampi-jampi daripada perkataan Melayu. Segala doa ini kadang-kadang diperolehi melalui jampi.

Di sini "penolong" lebih banyak digunakan di dalam kes-kes bomoh yang turun-temurun. "Penolong" yang datang di dalam mimpi tadi berkemungkinan dalam bentuk roh-roh datuk nenek kepada bomoh-bomoh tadi yang pada satu masa asalnya adalah bomoh juga.

Makhluk-makhluk ghaib yang dimimpikan oleh bomoh merupakan kuasa luar biasa yang menolong bomoh di dalam hal-hal pengubatan. Sungguhpun begitu, "penolong" tidak semestinya diperolehi daripada bomoh turun-temurun sahaja. Seseorang bomoh yang belajar juga boleh memperolehi "penolong" iaitu melalui menuntut.

Dari sudut pandangan Islam, seseorang bomoh menerima "penolong" melalui amal ibadatnya. Setelah sekian lama beramal ibadat dengan penuh tekun dan sabar mengenai ajaran-ajaran Islam, seseorang itu akan didatangi oleh pertolongan ghaib. Pertolongan ghaib ini dikenali sebagai "ahli khutub". Fungsi atau peranan ahli khutub ini berlainan dengan "penolong" biasa yang telah disebutkan tadi. "Penolong" biasa ini secara kasar dapat dikatakan boleh dibuat "orang suruhan" kepada bomoh, tetapi ahli khutub memberi pertolongan dalam erti kata yang agak berlainan daripada "penolong" biasa. Ahli khutub lebih bersifat menasihati atau memberitahu perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia untuk berfikir. Dalam perkataan lain, ahli khutub memberitahu tentang perkara-perkara ghaib.

Kategori yang kedua terdiri daripada mereka yang tidak menggunakan "penolong". Di sini apa yang lebih penting terletak pada teknik pengubatan mereka. Mereka bergantung kepada kecekapan mencampur berbagai-bagai akar kayu. Jadi di sini jenis pengubatanlah yang memainkan peranan penting di dalam menentukan sama ada seseorang itu memerlukan "penolong" atau tidak.

Untuk menjelaskan lagi hal mengenai cara-cara memperolehi ilmu, ada dua perkara yang perlu penghuraian lanjut. Yang pertamanya adalah konsep "berkat" dan keduanya "Bakul Pengkeras". Dua perkara ini perlu diberi penghuraian kerana perkara ini merupakan sebahagian daripada inti pati perbincangan mengenai cara bomoh memperolehi ilmu.


Konsep Berkat

'Berkat' dapatlah diertikan sebagai pemberian istimewa Allah S.W.T. kepada makhluknya berdasarkan ibadatnya. Di sini menunjukkan permintaannya telah dikabulkan oleh Allah S.W.T. Tanpa adanya berkat, seseorang itu tidak boleh menjadi bomoh.

Pada amnya, berkat itu boleh diperolehi dari dua cara:-

i) Melalui pemberian Tuhan.

ii) Bergantung kepada corak hidup seseorang itu.

Yang pertamanya, berkat melalui pemberian Tuhan ialah seseorang yang inginkan berkat mestilah sentiasa berdoa kepada Tuhan meminta hidupnya diberkati. Oleh itu wali-wali Tuhan kebanyakannya ialah bomoh, kerana hidup mereka dikatakan berkat dan segala permintaannya dikabulkan Tuhan. Wali-wali merupakan orang yang mempunyai taraf yang tinggi di sisi Tuhan. Melalui amalan-amalan dan doa-doa kepada Tuhan hidup mereka diberkati.

Yang kedua pula bergantung kepada corak kehidupan seseorang itu. Ini bermakna seseorang itu pandai mengatur ekonomi rumah tangganya serta kehidupannya. Dia tidak boros tidak tentu hala dan tidak pula kedekut. Di samping bekerja dan menjaga ekonomi hidupnya, ia juga mestilah berdoa supaya ia akan diberkati Tuhan. Dengan ini, seseorang itu akan mendapat kehidupan yang aman dan sentosa selalu. Segala yang dilakukannya itu akan memberi manfaat atau kebaikan pada dirinya dan juga kepada orang lain.


Bakul Pengkeras

Bakul pengkeras merupakan sebuah bakul yang dianyam seperti tikar dan di dalamnya diletakkan barang-barang seperti sebiji kelapa, sedikit beras, wang pengeras 25 sen dan lain-lain lagi. Bakul pengkeras merupakan bayaran asas kepada bidan. Pelanggan atau pesakit boleh menambah barang-barang lain seperti kain baju dan sebagainya jika mereka mahu sebagai tanda penghargaan.


Sistem kepercayaan dan tafsiran persekitaran di Kedah

Asas kepada tafsiran persekitaran berkenaan dengan penyakit dan pengubatannya berpunca daripada kepercayaan bahawa terdapatnya gangguan "supernatural" terhadap kehidupan manusia.


Komponen Manusia

Tiap-tiap bomoh mempunyai pandangan yang tersendiri tentang komponen badan seseorang manusia. Berdasarkan kepada pandangan mereka inilah, perubatan diolah supaya dapat disesuaikan dengan keadaan badan seseorang manusia itu. Misalnya bomoh yang terlibat di dalam pengubatan batiniah menumpukan perhatian pada komponen-komponen manusia dari segi roh jasad dan rohani.

Bagi seseorang yang mengubat penyakit patah tulang pula, komponen manusia dilihat dari segi bilangan tulang yang terdapat di dalam badan manusia, panjang pendeknya dan kedudukan tulang itu serta sarafnya. Bomoh yang memusatkan pengubatannya pada penggunaan akar kayu pula akan memilih elemen badan seseorang itu yang dikatakan terdiri daripada elemen-elemen tanah, air, api dan angin. Akar-akar kayu yang digunakan adalah supaya seimbang dengan keempat-empat elemen tadi.


Konsep Penyakit

Penggunaan istilah 'sakit' pada orang-orang Melayu Kedah adalah luas iaitu dari merasai sakit seperti 'sakit kepala' sehinggalah kepada menerangkan keadaan-keadaan yang melibatkan emosi dan fizikal.

Apabila adanya keadaan-keadaan seperti ini terdapat ah1i atau pakar-pakar yang akan cuba memulihkan 'sakit' ini. Di dalam masyarakat Melayu Kedah, seorang bomoh dikaitkan dengan pengubatan penyakit.

Jenis-jenis penyakit yang diubati dan teknik pengubatan yang diamalkan di Kedah:

Secara kasar, orang yang sakit dapat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu orang yang mengalami gangguan emosi, orang yang sakit tubuh badan dan orang yang mengalami kedua-duanya sekali.

i) Orang yang mengalami gangguan emosi

Orang yang mengalami gangguan emosi adalah disebabkan oleh gangguan rohani atau semangat yang lemah. Di dalam kategori ini juga boleh dimasukkan gangguan-gangguan dari benda-benda atau makhluk yang ghaib seperti hantu, syaitan, jin dan sebagainya yang berhubungan dengan penyakit itu.


Makhluk ghaib

Menurut pendapat beberapa orang bomoh, makhluk ghaib ini kerap mengganggu kestabilan fikiran manusia. Makhluk ini telah dapat mempergunakan manusia sesuka hatinya. Makhluk ghaib yang dimaksudkan di sini terdiri daripada hantu syaitan yang boleh membawa kemudaratan pada manusia. Makhluk ghaib ini berbeza dengan makhluk ghaib yang muncul dalam mimpi.

Menurut pendapat bomoh-bomoh ini lagi, apabila seseorang itu lemah semangatnya (rohaninya), dia senang dirasuk makhluk ghaib. Hantu atau syaitan adalah benda seni yang mengacau manusia. Hantu atau syaitan ini akan mengganggu rohani. Apabila rohani diganggu, semangat seseorang itu menjadi tidak tentu hala dan akal fikirannya kacau bilau. Di dalam mengubati pesakit yang dirasuk hantu tadi, bomoh berperanan mengembalikan rohani kepada bentuk yang sediakala.

Seperti yang diketahui, rohani boleh dipengaruhi dan mempengaruhi, maka elemen seperti hantu syaitan boleh mempengaruhi semangat seseorang itu. Semangat seseorang itu boleh menjadi lemah ketika demam, sakit atau semasa fikiran melayang jauh (berangan-angan). Bagi orang yang kena ubat guna-guna atau terkena hikmat orang, rohanilah yang dipengaruhi, kerana rohani sentiasa boleh masuk dan keluar daripada badan.

Hantu atau makhluk ghaib juga akan merasuk orang-orang yang lemah badannya. Kalau badan seseorang itu tidak lemah, agak susah bagi hantu untuk merasuknya. Makhluk ghaib ini akan masuk ke dalam badan mangsanya mengikut kesukaannya sendiri. Disebabkan 'ia' merupakan benda halus dan tidak mempunyai bentuk badan, ia boleh masuk ke dalam badan manusia melalui rongga bulu roma dan anggota-anggota lain pada badan manusia.
Satu cara lain makhluk ghaib ini boleh memasuki badan manusia ialah melalui hujung-hujung jari. Yang kerap sekali makhluk ini memasuki badan manusia ialah melalui jari hantu. Jari hantu ialah jari tangan yang tengah. Selain daripada itu, ada juga yang masuk ke da1am badan manusia melalui ubun kepala.

Terdapat dua keadaan di mana seseorang itu dirasuk hantu :

Yang pertamanya ialah hasil daripada ubat guna-guna atau dalam perkataan lain hasil perbuatan orang. Seseorang yang membela hantu akan menghantarkan hantunya kepada orang yang tertentu mungkin kerana sakit hati dan sebagainya. Orang yang kena rasuk hantu seperti ini akan bertemu bomoh. Dalam hal ini, apabila orang seperti ini datang kepada bomoh, bomoh akan 'kunci' hantu tadi. Caranya ialah menjampi kapur dan dicalitkan pada ibu jari dan ibu kaki. Kemudian lada hitam diambil dan dipicitkan pada jari ibu kaki. Apabila keadaan ini dilakukan, hantu tadi diistilahkan sebagai 'terkunci'. Hantu itu kemudiannya kalau ditanya akan memberitahu siapa ibu bapanya dan dari mana ia datang. 'Ibu bapa' yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang yang menghantarnya mengganggu pesakit tadi.

Yang keduanya, dirasuk hantu disebabkan 'terkena'. Ini boleh terjadi apabila seseorang melalui satu-satu tempat tertentu ataupun rimba tanpa memberi 'tabik' terlebih dahulu kepada penunggunya. Hantu yang mengganggu manusia dalam keadaan-keadaan seperti ini ialah seperti hantu rimba, hantu laut, hantu panah lintar dan sebagainya. Semasa lalu lalang, semasa membuang air kecil atau air besar di tempat-tempat keras, jin atau hantu masuk ke dalam badan manusia melalui ubun-ubun kepala atau dihembus pada penyawa. Apabila hantu ini masuk ke dalam badan manusia, ia akan menghisap 'ulu hati' manusia. Ini menjadikan orang yang kena rasuk tadi susah untuk bernafas dan hantu tadi boleh mengambil alih badan manusia sesuka hatinya.


(ii) Orang yang sakit tubuh badan

Bagi orang yang sakit tubuh badan penyakit-penyakit yang terdapat dalam tubuh badannya ialah seperti barah, kayap, batu karang, kencing manis, lemah jantung, penyakit kulit, darah tinggi dan lain-lain lagi. Penyakit tubuh badan ini selain daripada menggunakan jampi, para bomoh juga akan menggunakan ramuan-ramuan atau bahan-bahan yang terdiri daripada jenis-jenis akar kayu.


(iii) Membuat hikmat pada orang.

Selain daripada fungsi bomoh sebagai pengubat penyakit terdapat juga bomoh yang menggunakan ilmu mereka untuk membuat hikmat pada orang lain. Di dalam hal ini termasuklah juga membuat ubat guna-guna. Misalnya di waktu majlis perkahwinan, bomoh boleh membuat nasi yang dimasak menjadi mentah, daging melompat keluar dari periuk dan sebagainya. Ini bertujuan untuk mengacau-bilaukan majlis perkahwinan serta memalukan tuan rumah.Teknik Pengubatan

(i) Mimpi

Di antara berbagai-bagai teknik yang terdapat di dalam perubatan secara tradisional, terdapat satu teknik yang amat menarik digunakan oleh bomoh-bomoh. Teknik ini adalah melalui mimpi. Mimpi yang dimaksudkan di sini adalah mimpi yang dialami oleh para bomoh pada waktu malam sewaktu tidur. Mimpi merupakan satu faktor yang sangat penting bagi bomoh-bomoh yang berada di tahap awalan atau di dalam 'latihan' menjadi bomoh. Fenomena ini jelas terutamanya bagi bomoh-bomoh yang memperolehi ilmu perbomohan melalui keturunan. Selepas mengalami beberapa peristiwa tertentu, bomoh ini akan mengalami mimpi pula.

Mimpi yang dialami oleh bomoh terdiri daripada dua iaitu mimpi khas dan mimpi biasa. Mimpi khas ini mempunyai beberapa sifat yang tertentu pula. Biasanya orang-orang yang dimimpikan itu terdiri daripada orang tua sama ada lelaki atau perempuan. Mereka berpakaian serba putih dan akan memperkenalkan dirinya kepada bomoh yang bermimpi. Orang ini dikenali sebagai 'wali kesakti'. Mereka telah mati dan menjelma dalam mimpi. Pada masa hayatnya mereka terdiri daripada orang-orang megah ataupun orang-orang besar dan ternama di dalam bidang pengubatan.

Seperti yang tersebut di atas, orang-orang ghaib ini berpakaian serba putih dan kedatangan mereka adalah pada malam-malam tertentu sahaja seperti malam Jumaat dan malam Selasa. Pakaian yang serba putih ini mungkin melambangkan orang yang sudah mati. Putih juga mungkin melambangkan kesucian.

Kedatangan pada hari-hari yang tertentu oleh 'makhluk ghaib' ini mungkin ada kepentingannya. Hari Jumaat mempunyai beberapa keistimewaan daripada pandangan Islam. Hari Selasa pula menurut kepercayaan bomoh adalah satu hari yang berkat. Hari Selasa dikaitkan dengan perubatan di mana terdapat kepercayaan kononnya anak-anak yang dilahirkan pada hari Selasa pada satu hari akan menjadi bomoh.

Di dalam bermimpi, orang tua atau makhluk ghaib akan mengajar bomoh cara-cara mengubati seseorang. Selain daripada itu, bomoh-bomoh juga akan diberi ramuan-ramuan bagi pengubatannya.


(ii) Menurun

Menurun merupakan satu fenomena di mana seorang bomoh berada di dalam keadaan yang seolah-olah tidak sedarkan diri ('trance'). Keadaan ini merupakan kemuncak di dalam pengubatan seseorang bomoh dan hanya digunakan bagi kes-kes yang teruk sahaja. Semasa menurun ini, para bomoh mendakwa mereka tidak sedar akan apa yang mereka lakukan. Oleh kerana kes yang melibatkan menurun merupakan kes-kes penyakit yang berat, maka makhluk ghaib perlu campur tangan di daIam pengubatan tadi.

Kebanyakan bomoh yang menurun melakukannya disebabkan oleh ilmu yang dipelajarinya sendiri. Mereka yang menurun selain daripada menggunakan doa-doa yang tertentu juga bergantung banyak pada 'makhluk ghaib'. Pesuruh atau makhluk ghaib merupakan faktor utama terjadinya keadaan menurun ini.
Satu hal yang agak unik di sini, di dalam keadaan tidak sedarkan diri, bomoh akan melakukan perlakuan-perlakuan yang ganjil. Perlakuan-perlakuan di sini adaIah di luar batasan perlakuan manusia yang rasional.

Terdapat satu keistimewaan pada bomoh, bidan yang menggunakan 'makhluk ghaib'. Keistimewaannya ialah, bomoh ini boleh mengubati seseorang tanpa hadir di tempat orang yang sakit. Misalnya kalau bidan yang tidak menggunakan pertolongan 'makhluk ghaib', terpaksa melakukan segala urut-mengurut untuk seseorang yang sakit itu, tetapi keadaan sebaIiknya akan terjadi kepada bidan yang menggunakan 'makhluk ghaib'. Misalnya pada malam hari pesakit kepada bidan tadi merasa sakit atau sengal tubuh badannya, si pesakit akan merasa seolah-olah dirinya sedang diurut oleh seseorang pada hal bidan ini tidak hadir sama. Ilmu seperti ini selalunya turun-temurun iaitu diperturunkan dari satu generasi kepada generasi selepasnya.


Isyarat hendak lupa diri

Seseorang bomoh dapat meneka bahawa ia akan mengalami keadaan menurun atau tidak sedarkan diri ini. Ada bomoh yang merasa sejuk ibu jari kakinya dan keadaan sejuk ini akan merebak ke seluruh badannya. Kemudian dia akan terus lupa atau tidak sedarkan diri. Ada juga bomoh yang merasa seram sejuk di bahagian telinganya dan diikuti oleh keadaan yang menyebabkan meremang bulu roma tengkuk dan akhir sekali, beliau pun mengalami keadaan menurun. Isyarat hendak lupa diri yang dialami oleh para bomoh ini berlainan di antara satu sama lain.

Terdapat dua keadaan yang boleh menyebabkan berlakunya peristiwa 'menurun' ini :


(i) Secara sengaja

(ii) Secara tidak sengaja
Yang dimaksudkan dengan secara sengaja ialah, bomoh memang mempunyai tujuan ke arah menurun tadi dengan maksud mengubatkan penyakit. Ini dilakukan dengan menyeru 'makhluk ghaib' yang menjadi pesuruh bomoh tadi. Juga sebelum fenomena 'menurun' terjadi, terdapat beberapa upacara yang dijalankan oleh bomoh seperti menyediakan alat-alat pemujaan seperti bertih, nasi kunyit dan sebagainya.

Keadaan tidak sengaja pula boleh timbul kerana beberapa sebab. Yang pertamanya, bomoh tidak mempunyai tujuan menurun apabila ia sedang mengubati seseorang pesakit. Tetapi disebabkan oleh keadaan yang sudah tidak dapat dikawaI dia dengan tiba-tiba akan lupa diri.

Keadaan kedua ini iaitu menurun dengan tidak sengaja, terjadi kepada bomoh yang melanggar pantang larang. Pantang larang yang boleh membawa kepada lupa diri atau menurun selalunya disebabkan oleh makanan, iaitu bomoh mesti berpantang daripada memakan benda-benda yang berdarah.

Apabila terjadi keadaan menurun, seseorang bomoh itu mestilah mengubati dirinya sendiri. Berkenaan dengan menurun dengan sengaja, tidaklah menyulitkan. Apabila habis saja berubat, dalam masa menurun itu seseorang itu akan pulih seperti sediakala. Misalnya bomoh akan meminta kemenyan, kemudian dibakar dan diperasap ke seluruh tubuh badannya.

Bagi keadaan menurun yang tidak sengaja pula, keluarga yang terdekat atau sahabat handai akan menolong bomoh itu lupa diri, keluarganya akan menyediakan asap kemenyan. Kemudian beliau akan 'menyahut' semula benda-benda yang di'bela'nya iaitu makhluk 'ghaib. Selepas ini barulah bomoh atau bidan tadi akan sedarkan diri dan pulih seperti sediakala.

Selain daripada cara-cara pengubatan yang telah dibincangkan, terdapat beberapa cara lagi untuk mengubatkan penyakit. Di antara cara-cara itu ialah jampi, urut, menggunakan akar kayu dan menggunakan hikmat.


Jampi

Hampir setiap bomoh menggunakan jampi di dalam sistem pengubatan mereka. Mengenai jampi ini, terdapat berbagai-bagai bahasa yang digunakan oleh para bomoh, termasuklah ayat-ayat Quran, bahasa Jawa, bahasa Thai dan bahasa Melayu. Ada doa atau jampi yang boleh digunakan untuk bermacam-macam jenis penyakit dan ada doa tertentu yang dikhaskan untuk satu jenis penyakit sahaja. Jampi-jampi seperti dalam bahasa Jawa, bahasa Thai dan bahasa Melayu hanya boleh digunakan untuk satu jenis penyakit sahaja. Yang istimewanya, ayat Quran boleh digunakan untuk semua jenis penyakit.


Urut

Di dalam sistem pengubatan seharian, jarang bomoh yang menggunakan hanya semata-mata jampi. Selain daripada jampi, akan disertai juga cara-cara pengubatan lain seperti menggunakan ramuan ubat-ubatan, alat-alat tertentu serta cara mengurut.

Ada penyakit yang tidak cukup dengan hanya menggunakan jampi tetapi mesti diikuti dengan mengurut seperti hal-hal patah bahagian anggota badan.


Menggunakan Akar Kayu

Satu lagi cara yang sering dilakukan oleh para bomoh ialah dengan membuat ramuan ubat-ubatan daripada akar kayu. Di dalam hal ubat-ubatan akar kayu, elemen-elemen seperti tanah, air, api dan angin memainkan peranan penting.

Untuk satu penyakit terdapat beberapa cara pengubatan misaInya bagi satu jenis penyakit sahaja terdapat penggunaan sembilan bahan campuran, sebelas bahan campuran dan ada yang menggunakan tujuh belas bahan campuran. Terdapatnya kelainan-kelainan ini adalah kerana satu-satu ubat itu bergantung pada kesesuaian badan seseorang itu. Jenis ubat-ubatan yang digunakan oleh bomoh di dalam pengubatannya terdiri daripada akar-akar kayu, daun-daun, kulit-kulit kayu dan juga ranting kayu. Tetapi seseorang bomoh itu di dalam memilih bahan-bahan untuk pengubatannya sentiasa teliti kerana kalau tidak dia mungkin terpilih bahan yang beracun.
Menggunakan Barang-barang Ganjil


Benda-benda ganjil yang dimaksudkan di sini ialah barang-barang yang dipercayai mempunyai kuasa pemulih penyakit. Barang-barang yang mempunyai hikmat ini amat susah diperolehi. Benda-benda ganjil ini terdiri daripada 'geliga embun' dan 'gading gajah mina'. Benda-benda ganjil seperti ini adalah benda yang didapati kerana seseorang itu secara tidak langsung bernasib baik. Geliga embun ini boleh digunakan untuk mengubatkan sakit mata. Caranya ialah dengan memasukkan geliga embun itu yang besarnya lebih kurang sebesar biji saga ke dalam mata. Kalau dibedah badan dan dimasukkan geliga embun ke dalam badan, seseorang itu akan menjadi kebal. Kebal bermakna orang tidak dapat mencederakan diri orang yang memakai geliga embun di dalam badannya. Begitu juga dia tidak dapat dibunuh oleh orang. Kadangkadang apabila dicederakan dan dia kelihatan seolah-olah telah mati dan badannya dilemparkan ke dalam sungai tetapi setelah embun turun iaitu pada tengah malam orang tadi akan bangun semula.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.